July 26th, 2004

Atendante apokalipsonĈi-poste estas tradukita teksto de franca skribistino Fanny Chiarello. Mi multe ŝatas ambaŭ ŝian stilon kaj ŝiajn ideojn.
Ŝia franclingva retpaĝo estas tie : http://www.fannychiarello.com/
Se vi havas komentojn, ne hezitu ilin skribi cxi-tie ! Mi tradukos kaj transdonos ilin al ŝi.

"Atendante Apokalipson.

Mi sidas sur faldoseĝo, ekbruligas cigaredon kaj rigardas mondon.
Kolektiva histerio. Mi ne opinias ke plibonigo baldaŭ okazos. Ununura celo por ĉiuj tiuj vivoj estas konsumado.
Elektra skutilo trapasas antaŭ mi. Kiel bone, kio nun fariĝas por movhandikapuloj. Niaj antaŭkuiritaj pastaĵoj en siaj freŝkonservantaj saketoj kun facila malfermo elpensiĝas por memdigesto : neniam plu da muskulaj penoj aŭ digestaj siestoj, nun vi estu efikaj tuj post manĝadon. Nenia malaltiĝo de produktadeco nek de viglecatento. Nenia kojlokancero atentigita antaŭ unu jaro uzante tiun nutradmanieron.
Mi televidos kiam mi mortos.
Vivoj devojigitaj inter laboro, televido kaj alkoholo. Veturiloj malorde rapidirante dum vizaĝkoloroj verdetiĝas kaj Tero tusigas sian kernon. Hastu, laboro, televido, ferioj, urbaj promenadoj. Hastu, la fakturon. Ej ! ĉi-tie mi estis antaŭ vi.
Sportejoj. Ŝminksalono. Ultravioloj. Restarigita sano ; belaj plastikaj bekoj por kokidoj de industria bredejo, ŝnureto certigita nevidabla. Dum 21a jarcento, homoj sentas sin revoluciuloj ĉar ili manĝas biologie.
En tiuj tutpalaj kapoj trudnutritaj per neono, klimatizado kaj blueta lumo de komputiloekranoj mankas miligramo da rebela spirito, mikrono da solidareco. Vivo malfacilas, se mi protestas ĉiam estos iu preta sinĵeti sur mia laboro. Kompatindaj kuketoj. Obeu. Ne kontestu (ekzistas kialo pro kion oni postulas de vi), kaj ĉefe, pensu unue pri vi mem, neniu faris tion anstataŭ vi kaj la sindikata delegito nur parolas pri sia full-credit-a hostela restado kiam li rehejmeniras de Parizo. Ĉiel, vi ja bezonas ĉi-tiun aĉetpovon, ĉu ne ? Ne bezonas rankori kontraŭ vi pro neniigi pro via sklava inerteco la frukton de luktoj de viaj geavoj por plijustigi tiun mondon. Ili farus same se ekzistus diĝitaj kameraoj iliaepoke.
Ne ekszistas malriĉuloj en Francio : ĉiu havas veturilon.
Estas kruroj en mia lito. Ĝi alkroĉiĝas al mia korpo. Kio okazas ? Similas X-Files-anepizodon.
Almenaŭ televido proponas diskuttemojn al kolegoj. Estas trankvilige pensi ke oni ĉiuj vivis saman aferon hejmrevenante, tio kreas ligon. Kelkfoje oni malkovras ke iu kolego havas samajn plejŝatatajn programojn kaj do oni pli laŭte parolas, kun brilantaj okuloj, kvazaŭ oni ĵus malkovris komunan amikon.
Aŭ oni pasigas agrablajn vesperojn diskutante inter amikoj. Estas senfine, dank al alkoholo, oni ĉifoje povas paroli pri samajn umojn kun ja praktika memorperdo kaj ĉiam sendifekta konvinko. Oni sentas sin malpli sola.
Soleco estas morba. Sed kion faras tiuj uloj ? Kion ili ja povas sencese ripetadi ? Ĉu ili ne havas amikojn ? Ĉu nenia familio ? Ili estas strangaj. Malsanaj. Mi, kion mi ŝatas estas malkovri homojn, kantojn, ekzotajn kuirartajn specialaĵojn.
Konkurenco. Komparo. Metraj sistemoj.
Situoj por turistoj kiuj ne ŝatas turistojn. Diskoj por uloj kiuj ne vere ŝatas muzikon. Subtegmentaj sportoj por tiuj kiuj sentas sin devigataj fari iom da trejnado tempaltempe. Laŭmodaj vestoj por simili al famaj uloj. Voĉdono por havi la impreson elekti. Televidaj gazetoj por havi la impreson partopreni en mondo. Biologia manĝaĵo kun alkoholo. Vendejaro ŝirmita de acidaj pluvoj. Laboro por senti sin utila. Du semajnoj da ferioj por forgesi la aliajn kvindek (rapide, rapide). Socia vivo por forgesi esencan solecon de homo. Konkeroj por forgesi sin mem.
Kio ajn por forgesi ke oni vivas sed ne scias kion farigi kun vivo.
Konsiderante konvenecojn kiel personaj valoroj. Totalaj ideologioj sur T-ĉemizoj aŭ memgluebaj bildoj sur malantaŭglaco de aŭto.
Kulto pri juneco. Ni donu prioritecon kaj povon (aĉetpovon laŭeble) al junuloj kiuj ankoraŭ ne sin demandis kiu ili estas kaj kia povus esti la signifo de liaj vivoj. Kiuj opinias ke festado estas la nura valora vivmodo. Ke ilia vivo finiĝos kiam ili estos tridekjara. Kiuj neniam konsideris ke iliaj geavoj ne kontentiĝas esti samaĝaj ol ili iun tagon, sed ke ili ankoraŭ travivas ]nun, post kiam sepdekjaraĝaj.
Vizaĝoj kaj korpoj ruinigitaj pro malriĉeco, alkoholo, samsangeco, aroganteco, streso, agresemo, junk food-o. Tutan posttagmezo en urbcentro sen renkontpasi vizaĝon pri kiu oni povus diri ke ĝi vere belas (laŭ ekster amaskomunikilaj kriterioj).
Eksplodo de domvendadaj prezoj malpermesas ian forkuron en kamparon.
Mi puntrudas mian korpon per ĉiaj malpuraĵoj nur spirante, mi ne imagas kion mi ja povus farigi el mia vivo, sed dume almenaŭ mi pripensas mian emeritecon. Kial ne ?
George W.Bush ĵus kaŝe aprobigis leĝon kiu permesos al firmoj rabi naturajn parkegojn, pisante sur dekjaroj da ekologia politiko, sed kion mi ja povus fari kontraŭ tio ? Mi tuj fluigos banon, mia nuko estas streĉita de kiam mia estro diris al mi ke mi tro ofte paŭzos. Kion reale okazis inter Marlon Brando kaj Irene Papas, laŭ vi ?
Eŭropa pokalo. Irako. Nova panvendejo en franca departementeto. Marsa meteorŝtono en Antarktiko. Jessica kaj Jean-Luc, ne plu! Atenco en Palestino. Someraj rabataĵoj. Lia lasta disko kun elektroaj nuancoj. Milionoj da dolaroj. Planedo Tero agonias. Ĉiam kiam troveblas subcelofana viando en supermarkto. Planedo Tero odoras fekaĵon kaj kemion. Homa specio ne indas ĝin. Planedo Tero estas pli forta ol sia gloria parazito kaj baldaŭ siaj elementoj furiozos kaj forpelos nin kiel ĉevala vosto multegon da muŝoj. Muŝoj ankoraŭ ĉikanos sed tro malfruos por alarmi konsumadasociojn. Dio ĉiam tieos ; sen barbo. Ĉio bonordas."

************

Ci-dessus se trouve la traduction d'un texte de l'auteure Fanny Chiarello, posté sur son site (http://www.fannychiarello.com/) le 22 juillet 2004. J'aime beaucoup ! Tant le style que les idées. A lire d'urgence !!
  • Current Music
    Tracy Chapman